Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Opublikowano: 25 września 2020r.

Zarząd „Targowisko Bolesławiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, nr KRS: 0000378804 [dalej: Spółka], działając na podstawie §13 ust.3 Umowy Spółki, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Bolesławcu na dzień 12.10.2020r. o godz. 1530 w świetlicy MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6.

Uchwała nr XIII/2019 Rady Miasta Bolesławiec

Opublikowano: 27 marca 2020r.

W sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości składek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Zalecane działania Koronawirus (COVID-19)

Opublikowano: 27 marca 2020r.

Zalecane działania na Targowisku zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Opublikowano: 15 marca 2020r.

Zaproszenie do składania ofert.

Opublikowano: 20 sierpnia 2019r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2019

Opublikowano: 30 maja 2019r.

Mocna Firma Godna Zaufania 2017

Opublikowano: 18 grudnia 2018r.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2017 uzyskało 3546 firm, bo rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.

Targowisko Bolesławiec” Spółka z o.o. znalazła się na 1472 miejscu.


Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, przekazanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez  cztery lata  dokładnie przeanalizował wyniki finansowe  80 tysięcy przedsiębiorstw. W rankingu są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe, które pozyskały dane finansowe przedsiębiorstw z Krajowego Rejestru Sądowego.
Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2015 do marca 2016 r. wzrosła o minimum 10 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2017.

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2014-2015. Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2014 – 2015 wynosiła minimum 5 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2017. Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu 2017 i Efektywna Firma  2017, a ich wartość rynkowa w marcu 2016 r. była  niższa niż 40 mln zł, IEB uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania – Strong Company 2017  (firmy o wartości wyższej niż 40 mln zł uznawane są przez IEB za Brylanty Polskiej Gospodarki 2017).

Ranking ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie i najbardziej efektywne. Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2017. 

Informacje o wyróżnieniu „Targowiska Bolesławiec” Spółka z o.o. w edycji 2017 są pod adresem:
http://europejskafirma.pl/18494,mocne-firmy-godne-zaufania-2017-3/

Ranking do zobaczenia pod tym linkiem:


Bolesławiec 18 grudnia 2018r.

Gepardy Biznesu 2016

Opublikowano: 21 marca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 3 października 2016r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Media o Targowisku

Opublikowano: 4 sierpnia 2015r.